C.khoán - cổ đông

CTN - Báo cáo kiểm toán năm 2016

CTCP Xây dựng Công trình ngầm -Mã CK: CTN công bố Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán, kính mời quý vị tham khảo theo file đính kèm.

CTN - Báo cáo thường niên năm 2016

CTCP Xây dựng công trình ngầm trân trọng công bố báo cáo thường niên năm 2016, kính mời quý vị tham khảo theo file đính kèm.

CTN - Báo cáo kiểm toán 2015

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm công bố báo cáo kiểm toán năm 2015

CTN - Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị quý IV/2015

CTN - Báo cáo Tài chính và báo cáo Quản trị quý IV/2015/. Kính mời Quý cổ đông download tài liệu.

CTN - Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần xây dựng Công trình ngầm công bố báo cáo thường niên năm 2015. Kính mời Quý cổ đông download tài liệu.

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu CTN trên thị trường UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm vào giao dịch trên thị trường UPCoM: Thứ Năm ngày 26/5/2016

Thông báo ĐH Cổ đông năm 2016 và các tài liệu liên quan đến ĐH Cổ đông

Công ty Cổ phần xây dựng Công trình ngầm thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 và công bố các tài liệu liên quan đến Đại hội. Mời Quý cổ đông download tài liệu...

Vinavico tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Sáng ngày 08/4/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm – Vinavico, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Tới dự Đại hội có sự hiện diện của các cổ đông và đại diện cổ đông chiếm 91,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CPXD Công trình ngầm

Ngày 31/12/2015 vừa qua, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hoàn thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (Vinavico) đã ký Quyết định số 1985/2015/QĐ-HĐQT/VINAVICO chính thức bổ nhiệm ông Chu Anh Đức (nguyên Phó TGĐ Vinavico) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm.

CTN - Báo cáo tài chính Quý III năm 2015

Công ty Cổ phần xây dựng Công trình ngầm công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2015. Kính mời Quý cổ đông download tài liệu.

123456