Đào tạo, định hướng

Hội thảo Nghiên cứu thiết bị công nghệ cao trong thi công công trình ngầm

Nằm trong chương trình thúc đẩy quan hệ, hợp tác trong nghiên cứu khoa học và phát triển nhân lực công nghệ cao giữa hai đơn vị Vinavico – Đại học Mỏ - Địa chất, sáng ngày 22/04/2015, tại văn phòng Vinavico đã diễn ra Hội thảo Nghiên cứu thiết bị công nghệ cao

Cương lĩnh xây dựng và phát triển Vinavico

“Cương lĩnh xây dựng và phát triển hệ thống Vinavico” là hệ giá trị cơ bản xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển kinh doanh, là ngọn cờ tập hợp lực lượng, nguồn động lực chủ yếu làm nên tính cạnh tranh và vị thế mang tính riêng biệt của tổ chức trong thời đại kinh doanh chuẩn mực và hội nhập toàn cầu.

Quy định về thời gian làm việc

Tất cả cán bộ CNVLĐ Vinavico đều phải thức hiện đúng quy định về thời gian làm việc như sau

Quy định về đồng phục

Tất cả cán bộ CNVLĐ Vinavico đều phải thức hiện đúng quy định về đồng phục khi đến Văn phòng vào sáng Thứ Hai hàng tuần.