TIN TỨC VINAVICO

Chuyên đề Quản trị Nhân sự, tiếp cận những nhận thức mới

Chiều ngày 28/10/2011, tại Văn phòng Công ty, Tổng Giám đốc VINAVICO – Ông Nguyễn Thanh Hoàn đã có bài thuyết trình trước toàn thể CBCNV của Hệ thống với chủ đề : “Nhận thức mới về Quản trị Nhân sự”.
 
Đây là bài thuyết trình thứ tư trong loạt chuyên đề cơ bản sẽ được Tổng Giám đốc trình bày trong thời gian tới đây. Với mục đích giúp CBCNV trong toàn Hệ thống, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt nhận thức đúng về các vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự tại Doanh nghiệp. TGĐ đã cho mọi người thấy được Tổng quan về quản trị nhân sự, vai trò quan trọng của QTNS; những chức năng quan trọng của quản trị nhân sự, mô hình phát hiện nhân tài 3C nổi tiếng của GS Dave Ulrich ; những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân sự cấp cao, cấp trung và cấp thấp; Qua đó nêu bật 3 giải pháp cơ bản và quan trọng về nhân sự cho các doanh nghiệp nói chung và cho VINAVICO nói riêng bao gồm : chọn lọc nhân sự phù hợp ; tạo lập môi trường làm việc cạnh tranh, lành mạnh và Tạo niềm tin, trao cơ hội cho nhân sự trẻ tuổi được thể hiện và phát triển. Buổi thuyết trình kết thúc và đã mang lại những nhận thức mới mẻ và bổ ích về quản trị nhân sự cho tất cả những người tham dự.