Cương lĩnh xây dựng và phát triển Vinavico

 

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

HỆ THỐNG VINAVICO

 

 

 

Phần I – NHẬN ĐỊNH MỞ ĐẦU

 

“Cương lĩnh xây dựng và phát triển hệ thống Vinavico” là hệ giá trị cơ bản xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển kinh doanh, là ngọn cờ tập hợp lực lượng, nguồn động lực chủ yếu làm nên tính cạnh tranh và vị thế mang tính riêng biệt của tổ chức trong thời đại kinh doanh chuẩn mực và hội nhập toàn cầu. Do vậy hệ giá trị đó phải được nhìn nhận, đánh giá lại một cách toàn diện trong hệ thống doanh nghiệp về các phương diện truyền thống, tổ chức, quản lý, kinh doanh và làm cho giá trị đó thâm nhập tích cực vào đời sống quản lý, kinh doanh ở tất cả các cấp độ của doanh nghiệp.

Nhận thức sâu sắc giá trị của cương lĩnh, chúng tôi - Những thành viên đại diện cho một nhóm công ty cùng chung mục đích, lợi ích, cùng chung quan điểm, đường lối xây dựng, phát triển hệ thống đã dự thảo “Cương lĩnh tổng quan của Vinavico” với mong muốn định hướng sự phát triển bền vững, xây dựng nên thương hiệu VINAVICO tuyên bố cùng bè bạn gần xa, khách hàng, đối tác nhà đầu tư.

Mục tiêu của cương lĩnh: Tạo ra môi trường chung hoàn hảo để mọi người tự hào là thành viên của Vinavico.

Vinavico sẽ là nơi bất cứ ai cũng có thể gửi gắm niềm tin, hy vọng, hài lòng khi quan hệ hợp tác và đầu tư.

1. Người trong cuộc tự nguyện theo đuổi chứ không bị ép buộc bởi thế mạnh bên ngoài nào

2. Môi trường chung này là tiền cảnh được lãnh đạo, cán bộ quản lý và đông đảo nhân viên trong doanh nghiệp bảo vệ và chấp nhận

3. Đây là môi trường sinh động, có giá trị, có mục đích và mục tiêu, loại môi trường này có thể nhìn được, cảm nhận được và theo đuổi được.

 

 

Phần II – SÁCH LƯỢC HÀNH ĐỘNG


CƠ SỞ HÀNH ĐỘNG

Mỗi một tổ chức sinh ra đều có Quyền:

               - Tồn tại và phát triển

               - Cống hiến và thụ hưởng

               - Vinh danh

NGUYÊN TẮC HÀNH ĐỘNG

Nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình quản trị, điều hành cũng như phát triển, mở rộng hệ thống là:

               - Dân chủ, chuẩn hoá, hiện đại hoá, cổ phần hoá.

               - Ổn định và đồng thuận trong nội bộ

MỤC TIÊU HÀNH ĐỘNG

Mục tiêu vĩnh viễn của hệ thống là:

               - Hệ thống mạnh: Uy tín, chiến lược, Nguồn lực.

   - Thành viên giàu: Tinh thần, trí tuệ, vật chất

   - Nhà đầu tư hưởng lợi:Làm chủ, vật chất, ghi nhận

   - Đóng góp nhiều cho xã hội: Hiện đại, giàu đẹp, văn minh

MÔI TRƯỜNG HÀNH ĐỘNG

Môi trường của hệ thống là môi trường hoàn hảo:

   - Mỗi thành viên thực hiện được ba quyền: Cống hiến, hưởng thụ và vinh danh.

   - Ai cũng được làm việc đúng sở trường, năng khiếu và làm việc cho chính mình.

   - Ai cũng là công dân và chủ nhân của hệ thống

   - Nơi sẵn sàng  đón nhận bất cứ cá nhân, tổ chức có cùng quan điểm đường lối xây dựng như Vinavico

              - Sẵn sàng trao đổi những gì mình có được với mọi đối tác với phương châm: Muôn nhà là bạn, sẻ bày kinh nghiệm, đồng hành thành công.

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Vinavico là một tổ chức kinh tế, hoạt động tuân thủ các quy luật đặc thù của nên kinh tế thị trường hoàn hảo

              - Vinavico được xây dựng theo mô hình công ty mẹ, công ty con:

              - Công ty mẹ là nời đề ra đường lối chiến lược, tầm nhìn cho hệ thống. Quản trị, điều hành chiến lược.

              - Công ty con sẽ phân theo vùng miền, lĩnh vực hoạt động và hoạt động theo nhiều cấp khác nhau.