TIN TỨC VINAVICO

Đổi mới tư duy quản trị và điều hành doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, khi nói tới sự phát triển thì ngoài yếu tố phát triển bền vững chúng ta phải chú ý tới yếu tố phát triển với tốc độ cao để tránh tụt hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Do đó xu hướng cổ phần hóa, tập đoàn hóa là xu hướng tất yếu phát triển của các doanh nghiệp