TIN TỨC VINAVICO

Hội đồng quản trị Vinavico đã tiến hành phiên họp thường kỳ Qúy II/2012

 

Sáng ngày 20/07/2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công trình ngầm đã tiến hành phiên họp thường kỳ Qúy II/2012 để sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD Qúy III và 6 tháng cuối năm 2012. Theo đó Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung sau:
 
- Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 192,96 TỶ đồng Chiếm 51,2% kế hoạch cả năm 2012
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,68 TỶ đồng Chiếm 39% kế hoạch cả năm 2012
- Kế hoạch doanh thu quý 3 là 83 tỷ đồng và 6 cuối tháng cuối năm là 183,92 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận quý 3 là 2,1 tỷ, và 6 tháng cuối năm kế hoạch là 5,74 tỷ.
Hội nghị cũng đã thông qua một số nội dung liên quan đến việc Kiện toàn, phân rõ lại nhiệm vụ Ban thu hồi công nợ gồm: Trưởng ban là Tổng giám đốc, các ủy viên là các Phó Tổng giám đốc phụ trách các dự án. Giao trách nhiệm thu hồi vốn từng dự án cho các Phó TGD phụ trách dự án đó. Tập trung quyết liệt làm hồ sơ thanh quyết toán các hạng mục đã thi công xong. Kế hoạch Qúy III thu về 75 tỷ, Kế hoạch thu vốn 6 tháng cuối năm khoảng 210 tỷ.
 
- Tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí văn phòng trong Qúy III/2012 về chi phí quản lý và chi phí lương.
- Rà soát lại quỹ tiền lương cho phù hợp với giá trị sản lượng làm được. Bám sát các chính sách của Nhà nước về tín dụng để làm việc với các ngân hàng để có lãi suất vay, chính sách thuế ưu đãi.
- Kiểm soát chi phí tài chính, tiếp tục triển khai quyết liệt hạ trần mức vay tín dụng xuống 120 tỷ đồng trong Qúy III/2012.