Thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CPXD Công trình ngầm


Ngày 31/12/2015 vừa qua, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hoàn thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (Vinavico) đã ký Quyết định số 1985/2015/QĐ-HĐQT/VINAVICO chính thức bổ nhiệm ông Chu Anh Đức (nguyên Phó TGĐ Vinavico) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm. 
Ông Chu Anh Đức, sinh năm 1978 tốt nghiệp bằng Kỹ sư xây dựng ngành cầu hầm, cử nhân kinh tế chuyên ngành QTKD. Ông là một trong những sáng lập viên của Vinavico (2003). Trong suốt thời gian công tác tại Vinavico, ông Chu Anh Đức đã đảm nhận một số trọng trách quan trọng như:

- Năm 2003 đến 2007: Phó phòng KHKT Vinavico
- Năm 2007 đến 2008: Giám đốc công ty Vinavico Incom
- Năm 2008 đến 2009: Phó giám đốc công ty Vinavico Energy
- Năm 2009 đến 2015: Phó TGĐ Vinavico phụ trách dự án Hầm đường bộ Đèo Cả
- 01/1/2016: Chính thức bổ nhiệm chức vụ TGĐ Vinavico
Trong thời gian phụ trách dự án Hầm đường bộ Đèo Cả, ông đã có những đóng góp rất lớn trong việc đưa dự án lớn nhất của Vinavico đảm bảo tốt về tiến độ, an toàn lao động và chất lượng công trình. Tính đến nay dự án đã đạt được 1560m hầm. Hy vọng với trọng trách mới của mình, ông Chu Anh Đức sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Vinavico.