TIN TỨC VINAVICO

Thuyết trình TBM cho dự án Đắc Mi 2

Vừa qua, ngày 20/11/2012 tại Văn phòng Tổng Công ty Cơ điện Nông Nghiệp và Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra buổi họp giữa Công ty Vinavico với Tổng Công ty Cơ điện Nông Nghiệp và Thuỷ lợi, đại diện của Herrenknecht. Thành phần tham dự gồm có: ông Nguyễn Thanh Hoàn Tổng giám đốc Công ty Vinavico, ông Lê Văn An Chủ tịch HĐQT Tồng Công ty cơ điện Nông nghiệp và Thủy lợi và các lãnh đạo phòng ban Tổng công ty.


Công nghệ khoan hầm toàn tiết diện TBM là công nghệ đào hầm tiên tiến được ứng dụng phổ biến trên thế giới. Đặc điểm nổi bật của công nghệ TBM : tiến độ đào hầm nhanh, an toàn vận hành, lợi ích về môi trường ... sẽ đem lại những lợi ích kinh tế to lớn cho Chủ đầu tư. Hai bên cũng trao đổi thẳng thắn những câu hỏi được đưa ra trên tinh thần hợp tác cùng có lợi.

Về phía Chủ đầu tư đã đánh giá cao buổi thuyết trình của Công ty Vinavico và thống nhất cao ứng dụng TBM tại dự án Đắc Mi 2, tiến trình công việc tiếp theo sẽ được hai bên phối hợp triển khai ngay trong thời gian tới đây .