TIN TỨC VINAVICO

Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên - 2011 trong toàn hệ thống Vinavico

 

Từ ngày 1/3 đến 25/5/2011, các công ty thành viên trong toàn hệ thống Vinavico đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
 
Các Đại hội trong hệ thống Vinavico diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thực sự. Lạm phát lên cao, biến động trên thị trường vàng và đôla, khả năng tiếp cận nguồn vốn và những tác động xấu của nó đối với doanh nghiệp. Cũng như các ngành kinh tế khác, năm qua, ngành Xây dựng phải đối diện với những khó khăn chung như biến động giá, mặt bằng lãi suất ngân hàng cao… ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Xây dựng.
 
Trước những khó khăn, thách thức đó, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên các công ty thành viên trong toàn hệ thống đã chủ động nhận diện những khó khăn, thách thức ngay từ những tháng đầu năm, cố gắng, nỗ lực trong sản xuất kinh doanh nhằm duy trì sự ổn định của doanh nghiệp, hướng tới đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra. Đại hội Cổ đông thường niên - 2011 trong toàn hệ thống Vinavico được tổ chức thành công theo đúng quy trình, quy định của Pháp luật đề ra.