TIN TỨC VINAVICO

Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Hoàn thuyết trình chủ đề “Nhận thức mới về Quản trị Chiến lược”

Chiều ngày 30/9/2011, tại văn phòng Vinavico, Tổng Giám đốc VINAVICO – Ông Nguyễn Thanh Hoàn đã có bài thuyết trình trước toàn thể CBCNV của Hệ thống với chủ đề : “Nhận thức mới về Quản trị Chiến lược”. Đây là bài thuyết trình đầu tiên trong một loạt các chuyên đề cơ bản dự kiến sẽ được Tổng Giám đốc trình bày trong thời gian tới đây.

 
Với mục đích giúp CBCNV trong toàn Hệ thống, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt nâng cao khả năng nhận thức về các vấn đề liên quan đến Chiến lược, Quản trị điều hành,…và nhiều lĩnh vực chuyên môn quan trọng khác. Nội dung của chuyên đề tập trung giới thiệu về Chiến lược, định hướng chiến lược, tầm quan trọng của xây dựng chiến lược để quản trị sự thay đổi trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay và các loại chiến lược khác nhau. Qua đó đưa ra 3 giải pháp lựa chọn chiến lược là : Phân tích Xu hướng thị trường hội nhập, lựa chọn Lợi thế cạnh tranh và tạo sự Khác biệt cho hàng hoá và dịch vụ…từ đó xây dựng mô hình kinh tế hợp lý với những yếu tố nền tảng và yếu tố phát triển.
 
Kết luận, trong môi trường thay đổi ngày nay, để đối phó với bối cảnh phức tạp, bất ổn…các doanh nghiệp cần lựa chọn được chiến lược đúng đắn và quản trị nó cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Kết thúc buổi thuyết trình TGĐ cũng giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Công ty thành viên trong Hệ thống phải xây dựng chiến lược đúng đắn cho đơn vị mình để quản trị sự thay đổi, từ đó định hướng và đưa ra các mục tiêu cụ thể, rõ ràng và các giải pháp thực hiện mục tiêu một cách hữu hiệu.