TIN TỨC VINAVICO

Tổng giám đốc thuyết trình “Chiến lược phát triển của Vinavico giai đoạn 2”

Sáng ngày 16/08/2011, tại văn phòng Công ty, TGĐ Vinavico – Ông Nguyễn Thanh Hoàn đã có buổi thuyết trình về chuyên đề “ Chiến lược phát triển của Vinavico giai đoạn 2 ” nhằm mục đích để người lao động trong Công ty thấm nhuần tư tưởng và có tư duy đúng về định hướng phát triển của Vinavico trong tương lai.

Tham dự buổi thuyết trình gồm có : Các Thành viên Ban TGĐ, GĐ Ngành dọc, Trưởng, Phó các phòng ban Công ty và GĐ các Công ty thành viên.

Bài thuyết trình gồm các nội dung sau: Sứ mệnh của Vinavico giai đoạn mới, Phân tích cấu trúc hiện tại của Vinavico, đồng thời đề xuất các ý tưởng mới bao gồm: Tái cấu trúc lại Vinavico, tăng cường quản trị doanh nghiệp, Hoạch định tài chính và quản lý tài chính tập trung, nêu bật những lợi ích của mô hình mới và kế hoạch hành động cụ thể.

Bài thuyết trình một lần nữa nêu bật sự cần thiết của mô hình phát triển mới của Vinavico trên cơ sở phân tích cấu trúc hiện tại của Hệ thống để tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu. Đây là mô hình tập đoàn hoá với tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu rõ ràng nhằm đưa Vinavico phát triển lên một tầm cao mới và trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam. Tổng Giám đốc cũng chỉ rõ lộ trình và kế hoạch triển khai từng bước để thực hiện thành công chiến lược này của Hệ thống Vinavico.