Vinavico đón Đoàn cán bộ khoa hợp tác quốc tế sau đại học của Đại học Kobe Nhật Bản thăm và làm việc

Nằm trong sự điều phối các hoạt động hợp tác của tổ chức JICA, ngày 11/08/2011, đoàn nghiên cứu sinh cao học quản trị doanh nghiệp do Giáo sư kinh tế học Nobuaki Matsunaga khoa hợp tác quốc tế sau đại học thuộc đại học KOBE dẫn đầu đã tới thăm quan và tìm hiểu các hoạt động quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất của CNC-VINA, một công ty thành viên của Vinavico Group.
 
Trong thành phần của đoàn có nhiều nghiên cứu sinh người Việt đang theo học tại ĐH Kobe. Đại diện CNC-VINA, ông Hà Thanh Hải _ Giám đốc công ty và bà Phạm Thị Hương _ phó Giám đốc  đã tiếp và làm việc với đoàn. Sau khi giới thiệu với đoàn về lịch sử hình thành phát triển công ty,  năng lực sản xuất và các sản phẩm của Công ty, ông Hà Thanh Hải đã dẫn đoàn đi tham quan nhà máy sản xuất và giới thiệu các phương pháp quản lý, tổ chức sản xuất của CNC-VINA. Các nghiên cứu sinh Nhật Bản và Việt Nam rất ấn tượng về một công ty công nghệ như CNC-VINA và đánh giá qui mô cũng như trình độ sản xuất, tổ chức sản xuất của CNC-VINA tương đương với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật hoạt động trong lĩnh vực phụ trợ ở Nhật Bản.