Vinavico tham dự Lễ ký kết hợp đồng dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả do Chủ đầu tư dự án tổ chức.

Sáng ngày 1/7/2014, Tại Hội trường khách sạn Melia Hà Nội, Chủ đầu tư dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả là Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng với các nhà thầu thi công dự án. Các gói thầu được ký kết trong buổi Lễ gồm:

-       Gói thầu số 1A-2: Xây dựng ½ Hầm phía bắc Đèo Cả

-       Gói thầu số 1A-1: Xây dựng ½ Hầm phía nam Đèo Cả

-       Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị Hầm Đèo Cổ Mã.

Trong đó, gói thầu số 1A-2 xây dựng một nửa hầm phía Bắc Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả ký với Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô; Công ty cổ phần Xây dựng công trình ngầm; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quản Trung. Tổng giá trị Hợp đồng của gói thầu này là trên 2000 tỉ đồng.

Hầm đường bộ qua Đèo Cả nằm giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Tổng chiều dài dự án 13,5 km, trong đó: Hầm đèo Cả dài 4.125 m, Hầm đèo Cổ Mã dài 500 m, 6 cầu dài 850 m và đường dẫn dài 8.330 m. Dự án này được Bộ Giao thông – Vận tải phê duyệt đầu năm 2012 theo hình thức BOT và BT với tổng mức đầu tư là 15.603 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thời điểm khởi công đào hầm đường bộ qua Đèo Cả sẽ được thực hiện trong khoảng đầu tháng 7/2014.