TIN TỨC VINAVICO

Vinavico tham gia triển khai dự án đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp Việt Nam”

 

Nhằm cụ thể hóa các nội dung trong việc triển khai dự án đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp Việt Nam” do Hội các nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện, sáng ngày 24/9/2011, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Hoàn (Phó Chủ tịch Hội) đã có buổi chuyên đề về “Nhận thức mới về Quản trị chiến lược Marketing” với các học viên thuộc khóa đào tạo.
 
Đề cập đến nội dung về chiến lược, Marketing, ông Nguyễn Thanh Hoàn nhấn mạnh đến các nhận thức mới qua viêc tìm hiểu Mô hình tiếp cận thị trường (người tiêu dùng) của các lý thuyết cạnh tranh hiện đại. Từ đó đúc kết những xu thế mới trong việc phát triển thị trường của Doanh nghiệp, đưa ra những định hướng chiến lược, tạo ra sự khác biệt trong cạnh tranh thị trường và tạo sự khác biệt trong phát triển thương hiệu, đây là chìa khóa thành công của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
 
Dự án đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp Việt Nam” do Hội các nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện đang bước vào giai đoạn khởi đầu, Vinavico với tư cách là hội viên đã có những đóng góp tích cực trong việc triển khai dự án.