TIN TỨC VINAVICO

Vinavico tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 26/7, Vinavico đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, tới dự hội nghị có sự hiện diện của Ban tổng giám đốc Vinavico, giám đốc các công ty thành viên cùng cán bộ các phòng ban. Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Hoàn đã chủ trì Hội nghị.
 
 Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 do Tổng giám đốc Vinavico trình bày. Báo cáo nêu rõ, năm 2012 là năm đầy khó khăn đối với doanh nghiệp trong nước nói chung và Vinavico nói riêng. Hoạt động SXKD diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế chung của đất nước bước vào thời kỳ lạm phát kéo dài suốt từ năm 2008 đến nay ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện dự án. Chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, nguồn vốn ngân sách cho các công trình giảm, lãi xuất ngân hàng tăng cao...ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất. Đứng trước tình hình khủng hoảng của đất nước, Công ty Vinavico đó kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó với những khó khăn chung, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh, đạt được một số thành quả nhất định, trong đó có việc củng cố lại tổ chức phù hợp với giai đoạn khủng hoảng.
 
Kế hoạch 6 tháng cuối năm, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo và chủ động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; tiếp tục tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, tiết kiệm nhằm phát huy lợi thế và tiềm năng sức mạnh nội lực của Vinavico; nâng cao năng lực cạnh tranh; đoàn kết cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012.