TIN TỨC VINAVICO

Vinavico tổ chức Hội thảo "Qũy mở Vinavico"

Chiều ngày thứ sáu 05/05/2017, nằm trong hoạt động đào tạo định hướng 2017, tại phòng họp Công ty đã diễn ra Hội thảo với chủ đề "Qũy mở Vinavico". Chủ nhiệm chuyên đề và chủ trì hội thảo do chủ tịch Nguyễn Thanh Hoàn thực hiện, cùng sự tham gia của toàn thể cán bộ nhân viên tại văn phòng Vinavico.

Gắn kết mục tiêu của từng cá nhân và mục tiêu của tổ chức là mục tiêu hướng đến của mọi doanh nghiệp. Quỹ mở là một trong những giải pháp góp phần tạo nên sự gắn kết giữa lợi ích, mục tiêu riêng của từng cá nhân và lợi ích, mục tiêu chung của cả tổ chức, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, văn hóa doanh nghiệp.


Đoàn Tùng