TIN TỨC VINAVICO

Vinavico tổ chức lớp đào tạo công tác quản lý dự án

 

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các Giám đốc dự án trong hệ thống Vinavico, Từ ngày 23/7 đến 26/7/2012, Vinavico tổ chức thành công lớp đào tạo quản lý dự án.
 
Trong thời gian gần đây, Vinavico tăng cường chú trọng đến hoạt động tại dự án, trong đó cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tính chủ động của các giám đốc sự án trong triển khai thi công cũng như các hoạt động vận hành dự án đảm bảo hiệu quả tối ưu. Quản lý dự án là vấn đề không mới, tuy nhiên làm thế nào để quản lý dự án tốt và có hiệu quả cao vẫn là thách thức đối với các dự án của Vinavico hiện nay. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề nằm ở năng lực tổ chức và thực hiện của các cán bộ dự án.
 
Trong bốn ngày diễn ra Khóa đào tạo, các học viên đã được trang bị nhiều kiến thức quan trọng  trong đó bao gồm tất cả các kiến thức liên quan đến Kỹ năng quản lý theo quá trình, theo mục tiêu.
- Công tác Đấu thầu, Hợp đồng kinh tế; Hồ sơ pháp lý dự án trong hoạt động xây dựng
- Công tác tổ chức và quản lý; Thiết kế biện pháp thi công xây dựng.
- Các vấn đề về lao động tiền lương, quản lý trang thiết bị…vv
 
Kết thúc khóa học, Tổng giám đốc Vinavico đã trao chứng chỉ cho các học viên nhằm ghi nhận những nỗ lực và tinh thần học hỏi nghiêm túc, Tổng giám đốc cũng mong các giám đốc dự án, sau khóa học cần phát huy hơn nữa thế mạnh của tuổi trẻ, áp dụng những kiến thức đã học vào công tác quản lý dự án, tạo hiệu quả thiết thực trong thi công, tiết kiệm chi phí, tạo giá trị thặng dư cho Công ty.