TIN TỨC VINAVICO

Ban lãnh đạo

 

Nguyễn Thanh Hoàn
CHỦ TỊCH VINAVICO GROUP: NGUYỄN THANH HOÀN - Năm sinh: 1971

 - Trình độ chuyên môn, học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh USA + Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ chế tạo máy Japan.
 Quá trình công tác: 
- Năm 1996 đến 1997: Giám sát kỹ thuật đường hầm băng tải đá Nhà máy xi măng Nghi Sơn - Liên danh Tapo - Lũng Lô
- Năm 1997 đến 1999: KS trưởng DA thuỷ điện Đa Mi - Liên Danh Tapo - Lũng Lô
- Năm 1999 đến 2000: Phó Giám đốc Dự án Mỏ than Núi Béo - Cty CAVICO
- Năm 2000 đến 2003: Phó Giám đốc Công ty CAVICO Cầu Hầm - Giám đốc Chi nhánh khu vực Tây Nguyên
- Năm 2003 đến Tháng 3/2007: Giám đốc Công ty VINAVICO, Uỷ viên HĐQT Công ty VINAVICO
- Tháng 4/2007  đến 2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VINAVICO
- Tháng 01/2016 đến nay: Chủ tịch hệ thống VINAVICO
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Phan Văn Hiếu

TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM: PHAN VĂN HIẾU - Năm sinh: 1965


 - Trình độ chuyên môn:
+ Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác:   
- Từ 2016 đến 2017: Tổng giám đốc Công ty Pipe Jacking Việt Nam –PJK-VINA

- Từ 2018 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Vinavico kiêm Tổng giám đốc Công ty PJK-VINA .

 Nguyễn Thanh Nghiêm

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VINAVICO ĐẦU TƯ (Thành viên hệ thống): NGUYỄN THANH NGHIÊM - Năm sinh: 1979


 - Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Quá trình công tác:   
- Năm 2002 đến  2004:  Kỹ sư, dự án Đường Hồ Chí Minh Kon Tum – Công ty Cavico Việt Nam
- Năm 2004 đến  2010.: Trưởng bộ phận kế hoạch kỹ thuật, phó chỉ huy và chỉ huy trưởng dự án Thủy điện Buôn Kuop – Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm
- Năm 2010 đến 2012: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác mỏ Vinavico
- Năm  2012 đến  2015:  Phó GĐ Công ty Cổ phần Vinavico Đầu tư
- Từ 2015 đến Nay: Tổng giám đốc Công ty Vinavico đầu tư-Vinavico Invest