TIN TỨC VINAVICO

Công ty thành viên

Hệ thống Vinavico hiện có 3 công ty thành viên. Các công ty này có sự thống nhất cao về chiến lược, mục tiêu phát triển và thương hiệu nhưng độc lập và linh hoạt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Với chiến lược tập trung  chỉ phát triển các mảng kinh doanh tạo thế đòn bẩy và chân kiềng cho toàn Hệ thống, Vinavico đã thiết lập được một hệ thống các công ty như sau:

1) Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm (Vinavico -CTN)

1) Tổng giám đốc - Chu Anh Đức

2) Ngành SXKD chính - Xây lắp hầm thủy điện, giao thông 

2) Công ty cổ phần Pipe - Jacking Việt Nam ( Vinavico - PJK)

1) Tổng giám đốc - Phan Văn Hiếu

2) Ngành SXKD chính - Xây lắp sử dụng công nghệ mới ( TBM, pipe-jacking...)

3) Công ty cổ phần Vinavico đầu tư ( Vinavico - INVEST)

1) Tổng giám đốc - Nguyễn Thanh Nghiêm

2) Ngành SXKD chính - Đầu tư, thương mại, tài chính

 

 

 

 

VINAVICO GROUP

BUILD WITH STRENGTH - BUILD WITH US