TIN TỨC VINAVICO

Lời giới thiệu
Chairman Nguyen Thanh Hoan 
Kính thưa quý vị!

 

Việc mở cửa, chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, từng bước hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.
 
Trong bối cảnh đó, VINAVICO ra đời với hành trang của một doanh nghiệp đầy sức trẻ, trí tuệ và năng động. Với định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công trình ngầm hùng mạnh trong tương lai.
 
VINAVICO được xây dựng theo mô hình công ty mẹ, công ty con:
 
- Công ty mẹ: Tập trung chủ yếu vào các chức năng quản trị, điển hình như các công ty đầu tư chiến lược: Chiến lược tập đoàn, tài chính, ngân sách, thuế, pháp lý, nhân lực và công nghệ.
                                              
                                               - Công ty con: Phân theo vùng miền, hoạt động theo nhiều cấp khác nhau và cùng chung mục tiêu vì lợi ích khách hàng, lợi ích cổ đông và sự tiến bộ của xã hội.
 
VINAVICO được biết đến với năng lực thiết bị, công nghệ hiện đại, phong cách làm việc chuyên nghiệp; mô hình Quản lý tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Hệ thống Quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc tế ứng dụng công nghệ điện tử, tiếp tục áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008 và từng bước triển khai công nghệ ERP trong quản trị điều hành doanh nghiệp.
 
VINAVICO nơi hội tụ của đội ngũ các cán bộ quản lý năng động, có tinh thần trách nhiệm và có tính quyết đoán cao. Đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, giàu nhiệt huyết, luôn phấn đấu vì sự nghiệp phát triển của Công ty.    
 
VINAVICO với những giá trị cơ bản, triết lý kinh doanh, những nguyên tắc định hướng và văn hoá doanh nghiệp của mình, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống phát triển về mọi mặt và được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm, được xã hội thừa nhận.
 
                                                                                       Chủ tịch Nguyễn Thanh Hoàn