TIN TỨC VINAVICO

Năng lực nhân sự

 

Vinavico sở hữu một đội ngũ các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật và công nhân lãnh nghề đã được đào tạo từ các trường chuyên ngành. Đặc biệt, đội ngũ nhân lực được trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm qua các dự án đã hoàn thành của hệ thống, có khả năng thích nghi nhạy bén với môi trường kinh doanh sản xuất hiện tại và mang tính hội nhập cao. Với chiến lược phát triển nguồn nhân sự khoa học, Vinavico tạo nên một lực lượng lao động giàu năng lực để thực hiện các công việc của dự án và chuyển giao các dịch vụ chất lượng cao cho các khách hàng.

 

 

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU NHÂN SỰ VINAVICO

(Số liệu cập nhật đến 31/12/2016)

 

 

STT

DANH MỤC

NĂM 2016

1

Đại học, trên đại học

85

2

Cao đẳng, trung cấp

60

3

Công nhân kỹ thuật

100

4

Lao động phổ thông

113

 

Tổng cộng

358 người