TIN TỨC VINAVICO

Tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn chiến lược Vinavico

Sứ mệnh

Trở thành doanh nghiệp  hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực thi công công trình ngầm, đồng thời làm gia tăng giá trị cho các cổ đông

Tầm nhìn đến 2020

Trở thành tập đoàn kinh tế trẻ năng động, hùng mạnh với trên 5000 cán bộ, nhân viên đều là cổ đông

Sức mạnh cốt lõi

Con người Vinavico: Tài năng, sáng tạo, tận tụy vì sự phát triển của Vinavico

Mục tiêu

Cán bộ, nhân viên: Sự chia sẻ, Niềm đam mê, Lòng tự hào

Đối tác: Sự tin cậy

Khách hàng: Hình ảnh đẹp đậm trong tâm trí

Xã hội: Sự ngưỡng mộ đích thực

Chiến lược phát triển

Tạo sự khác biệt bằng cách luôn sáng tạo ra giá trị mới

Mô hình hoạt động

Yếu tố nền tảng: Công nghệ đạt chuẩn (của thị trường mục tiêu) và quản trị hiện đại

Yếu tố phát triển: Nghệ thuật tạo hình ảnh ấn tượng và truyền thông chuyên nghiệp