Ban lãnh đạo

 

TỔNG GIÁM ĐỐC: NGUYỄN THANH HOÀN

– Năm sinh: 1971

– Trình độ chuyên môn, học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh USA + Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ chế tạo máy Japan.

 

Quá trình công tác:

– Năm 1996 đến 1997: Giám sát kỹ thuật đường hầm băng tải đá Nhà máy xi măng Nghi Sơn – Liên danh Tapo – Lũng Lô

– Năm 1997 đến 1999: KS trưởng DA thuỷ điện Đa Mi – Liên Danh Tapo – Lũng Lô

– Năm 1999 đến 2000: Phó Giám đốc Dự án Mỏ than Núi Béo – Cty CAVICO

– Năm 2000 đến 2003: Phó Giám đốc Công ty CAVICO Cầu Hầm – Giám đốc Chi nhánh khu vực Tây Nguyên

– Năm 2003 đến Tháng 3/2007: Giám đốc Công ty VINAVICO, Uỷ viên HĐQT Công ty VINAVICO

– Tháng 4/2007  đến nay: Tổng giám đốc Công ty VINAVICO, Uỷ viên HĐQT Công ty VINAVICO

 

 PHÓ TỔNG TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC: LÊ VĂN TRUNG

– Năm sinh: 1963

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp.

 

Quá trình công tác:

 

 PHÓ TỔNG TỔNG GIÁM ĐỐC: NGUYỄN HỮU HIỆNG

– Năm sinh: 1955

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – ĐH Bách khoa Hà Nội

 

Quá trình công tác:

– Năm 1978 đến 1999: Phó phòng Vật tư thiết bị dự án Nhà máy nhiệt điện Phả Lại (EVN)

– Năm 1999 đến 2007: Phó Ban Quản lý Điện 1 (EVN) 10/2007 đến nay: Phó TGĐ Vinavico.

 PHÓ TỔNG TỔNG GIÁM ĐỐC: CHU ANH ĐỨC

– Năm sinh: 1978

– Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư xây dựng chuyên ngành cầu hầm

+ Cử nhân kinh tế chuyên ngành QTKD

 

Quá trình công tác:

 

– Năm 2003 đến 2007: Phó phòng KHKT Vinavico

– Năm 2007 đến 2008: Giám đốc công ty Vinavico Incom

– Năm 2008 đến 2009: Phó giám đốc công ty Vinavico Energy

– Năm 2009 đến nay: Phó TGĐ Vinavico

 

 

 PHÓ TỔNG TỔNG GIÁM ĐỐC:NGÔ BÁ GẮNG

 

– Năm sinh:

– Trình độ chuyên môn:

 

Quá trình công tác: