Ban nữ công Vinavico

Ban nữ công Công ty Vinavico được thành lập từ ngày 26/05/2004, ngay sau khi tổ chức Công đoàn thanh lập, trực thuộc Ban nữ công Tổng công ty Vinaconex. Số lượng nữ CBCNV trong toàn hệ thống là 55 người.
Từ khi thành lập, Ban nữ công luôn có những hoạt động phù hợp với vai trò của mình như: Tổ chức các buổi hội thảo, miting về vai trò của phụ nữ trong gia đình, nuôi con giỏi, dạy con ngoan, phụ nữ Ba đảm đang… Tổ chức cho chị em những ngày lễ truyền thống như: ngày 8/3, ngày 20/10… Thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đội ngũ nữ CNVLĐ Vinavico đã góp phần hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, khẳng định được vai trò của phụ nữ Vinavico trong các hoạt chuyên môn và phòng trào đoàn thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.