C.khoán - cổ đông

CTN – Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị quý IV/2015

19/01/2022 23:08 598

 CTN – Báo cáo Tài chính và báo cáo Quản trị quý IV/2015/. Kính mời Quý cổ đông download tài liệu. 1/.

CTN – Báo cáo thường niên năm 2015

19/01/2022 23:07 604

  Công ty Cổ phần xây dựng Công trình ngầm công bố báo cáo thường niên năm 2015. Kính mời Quý cổ đông download tài liệu.  Báo cáo thường niên năm 2015      

CTN – Báo cáo kiểm toán 2015

19/01/2022 23:07 624

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm công bố báo cáo kiểm toán năm 2015. Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu tại đây: 1. CTN – Báo cáo kiểm toán 2015 2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán năm 2015

CTN – Báo cáo thường niên năm 2016

19/01/2022 23:07 623

CTCP Xây dựng công trình ngầm trân trọng công bố báo cáo thường niên năm 2016, kính mời quý vị tham khảo theo file đính kèm CTN – Báo cáo thường niên năm 2016

CTN – Báo cáo kiểm toán năm 2016

19/01/2022 23:07 576

CTCP Xây dựng Công trình ngầm -Mã CK: CTN công bố Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán, kính mời quý vị tham khảo theo file đính kèm. 1. CTN – Báo cáo kiểm toán năm 2016   2.CTN – Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2016      

CTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

19/01/2022 23:07 595

 Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm (Mã chứng khoán: CTN) trân trọng thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2018 2. Lý do và mục đích:       * Đại hội đồng cổ đông thường niên […]