CTN – Báo cáo kiểm toán 2015

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm công bố báo cáo kiểm toán năm 2015. Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu tại đây: 1. CTN – Báo cáo kiểm toán 2015 2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán năm 2015

Đọc Thêm

CTN – Báo cáo kiểm toán năm 2016

CTCP Xây dựng Công trình ngầm -Mã CK: CTN công bố Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán, kính mời quý vị tham khảo theo file đính kèm. 1. CTN – Báo cáo kiểm toán năm 2016   2.CTN – Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2016      

Đọc Thêm