Công đoàn Vinavico

Công đoàn Vinavico được thành lập từ năm 2003, ngày 28/2/2004 Công đoàn Vinavico được liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội ra quyết định công nhận BCH số … QĐ/LĐLĐ. Tính đến 31/12/2010.,Công đoàn Vinavico có trên 800 đoàn viên tại 12 công đoàn bộ phận thành viên trực thuộc, 10 công đoàn Dự án trực thuộc. Từ 6/2006 công đoàn Vinavico chuyển sinh hoạt về Công đoàn ngành xây dựng Việt Nam – là Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Tổng công ty Vinaconex.
Cơ cấu tổ chức Công đoàn Công ty gồm có:
–   Ban chấp hành Công đoàn, Ban thường vụ Công đoàn
–   Chủ tịch Công đoàn; 01 phó chủ tịch; Ban tổ chức; ủy ban kiểm tra; Ban tài chính; Ban tuyên giáo, Ban an toàn – chính sách – chất lượng; Ban nữ công, Ban thi đua khen thưởng, Văn phòng Đảng đoàn.
Trong những năm qua Công đoàn Công ty luôn chú trọng, chăm lo tổ chức tốt đời sống cho người lao động, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở giải quyết đủ việc làm và thanh toán lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Phối hợp với Ban ATLĐ Công ty tổ chức các đợt kiểm tra ATLĐ, vệ sinh môi trường và đảm bảo điều kiện sống cho người lao động tại các công trường của các đơn vị cơ sở, đặc biệt đối với các dự án vùng sâu, vùng xa. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động tại các dự án khó khăn của các đơn vị và chỉ đạo các đơn vị phải đặc biệt quan tâm tới người lao động tại các dự án này.
Hưởng ứng và làm tốt công tác xã hội, từ thiện. Các năm 2007;2008; 2009;2010; 2011 Công đoàn phối hợp Công ty tổ chức tốt đợt vận động đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng” “ Vì trái tim trẻ thơ”. Văn phòng công ty, các Dự án, các Công ty thành viên đã nhiệt tình ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Trong năm 2009, Công đoàn đã phát động đoàn viên Công đoàn trong toàn Công ty đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 và 11…. Hiện nay Công đoàn Công ty đang tiếp tục phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính Phủ về việc hỗ trợ 2 huyện nghèo: Mường Lát và Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa theo chương trình của Tổng công ty Vinaconex.
Đối với công tác sản xuất kinh doanh, Công đoàn Công ty thường xuyên phát động các đợt thi đua ở Công ty và các Dự án nhằm hoàn thành các chỉ tiêu: Tiến độ, An toàn, Chất lượng, Hiệu quả mà Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty đề ra…. công tác phát động thi đua được tổ chức thường xuyên theo sát tiến độ thi công. Cuối các đợt thi đua đều có tổng kết, đánh giá và khen thưởng với tổng số tiền thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Điều này đã đóng góp không nhỏ vào thành công chung của Công ty và các dự án. Công đoàn đã phối hợp với Công ty đẩy mạnh vai trò của khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong thực tế sản xuất, Công đoàn Công ty đã phát động cuộc thi: ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các kỹ sư trẻ nhiệt tình tham gia.
Thành tich Công đoàn Công ty đã được khen :
Năm 2004 – Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội.
Năm 2005 – Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành Phố Hà Nội.
Năm 2006 – Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành Phố Hà Nội.
Năm 2007 – Bằng khen của Công đoàn ngành xây dựng Việt Nam
Năm 2008 – Bằng khen của Công đoàn ngành xây dựng Việt Nam.
Năm 2009 – Cờ thi đua của Công đoàn ngành xây dựng Việt Nam.
Năm 2010 – Công ty nhận Huân chương lao động hạng ba.