Năng lực nhân sự

Vinavico sở hữu một đội ngũ các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật và công nhân lãnh nghề đã được đào tạo từ các trường chuyên ngành. Đặc biệt, đội ngũ nhân lực được trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm qua các dự án đã hoàn thành của hệ thống, có khả năng thích nghi nhạy bén với môi trường kinh doanh sản xuất hiện tại và mang tính hội nhập cao. Với chiến lược phát triển nguồn nhân sự khoa học, Vinavico tạo nên một lực lượng lao động giàu năng lực để thực hiện các công việc của dự án và chuyển giao các dịch vụ chất lượng cao cho các khách hàng.

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU NHÂN SỰ VINAVICO

(Số liệu cập nhật đến 31/12/2010)

STT DANH MỤC NĂM 2010
1 Đại học, trên đại học 185
2 Cao đẳng, trung cấp 78
3 Công nhân kỹ thuật 188
4 Lao động phổ thông 213
  Tổng cộng 664 người