Năng lực thi công

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
THI CÔNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA
TỔNG SỐ: 4056 TỶ VNĐ