Tổ chức đoàn thể

Ban nữ công Vinavico

19/01/2022 23:15 0

  Ban nữ công Công ty Vinavico được thành lập từ ngày 26/05/2004, ngay sau khi tổ chức Công đoàn thanh lập, trực thuộc Ban nữ công Tổng công ty Vinaconex. Số lượng nữ CBCNV trong toàn hệ thống là 55 người.   Từ khi thành lập, Ban nữ công luôn có những hoạt động […]

Đoàn thanh niên hệ thống Vinavico

19/01/2022 23:15 0

Đoàn cơ sở hệ thống Vinavico trực thuộc Đoàn thanh niên Tổng Công ty Vinaconex với lực lượng 380 đoàn viên đang sinh hoạt tại 14 chi đoàn dự án và công ty thành viên. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Đoàn hệ thống Vinavico […]

Công đoàn Vinavico

19/01/2022 23:15 0

Công đoàn Vinavico được thành lập từ năm 2003, ngày 28/2/2004 Công đoàn Vinavico được liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội ra quyết định công nhận BCH số … QĐ/LĐLĐ. Tính đến 31/12/2010.,Công đoàn Vinavico có trên 800 đoàn viên tại 12 công đoàn bộ phận thành viên trực thuộc, 10 công đoàn […]

Đảng bộ Vinavico

19/01/2022 23:15 0

  Đảng bộ VINAVICO được thành lập ngày 5/6/2004, là một chi bộ Đảng được thành lập trên mô hình của Công ty cổ phần sáng lập, với số Đảng viên ban đầu là 03 đồng chí. Song song với sự phát triển lớn mạnh của công ty, bằng sự phấn đấu nhiệt tình về […]