Đến tham dự chương trình có Ông Hoàng Văn Kể – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng cùng nhiều các quan chức khác, phía Vinavico Group: Ông Nguyễn Thanh Hoàn – Tổng Giám đốc và đại diện Báo Tuổi trẻ Thủ đô Ông: Nguyễn Quang Hòa – Tổng Biên tập.
 
Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Công Ngầm – Vinavico Ông Nguyễn Thanh Hoàn cho biết: ” Công ty Vinavico tài trợ cho đêm ca nhạc từ thiện số tiền trên sẽ chuyển đến Báo Tuổi trẻ thủ đô để dành cho các đoàn viên tiêu biểu của Thành phố Hải Phòng, đây là món quà nhỏ của Công ty gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên nhằm động viên và nhắc nhở phải biết vượt qua những khó khăn thử thách sống có ích cho xã hội”.

image010.jpg   

image012.jpg         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đến tham dự chương trình có Ông Hoàng Văn Kể – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng cùng nhiều các quan chức khác, phía Vinavico Group: Ông Nguyễn Thanh Hoàn – Tổng Giám đốc và đại diện Báo Tuổi trẻ Thủ đô Ông: Nguyễn Quang Hòa – Tổng Biên tập.
 
Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Công Ngầm – Vinavico Ông Nguyễn Thanh Hoàn cho biết: ” Công ty Vinavico tài trợ cho đêm ca nhạc từ thiện số tiền trên sẽ chuyển đến Báo Tuổi trẻ thủ đô để dành cho các đoàn viên tiêu biểu của Thành phố Hải Phòng, đây là món quà nhỏ của Công ty gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên nhằm động viên và nhắc nhở phải biết vượt qua những khó khăn thử thách sống có ích cho xã hội”.

image010.jpg   

image012.jpg         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đến tham dự chương trình có Ông Hoàng Văn Kể – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng cùng nhiều các quan chức khác, phía Vinavico Group: Ông Nguyễn Thanh Hoàn – Tổng Giám đốc và đại diện Báo Tuổi trẻ Thủ đô Ông: Nguyễn Quang Hòa – Tổng Biên tập.
 
Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Công Ngầm – Vinavico Ông Nguyễn Thanh Hoàn cho biết: ” Công ty Vinavico tài trợ cho đêm ca nhạc từ thiện số tiền trên sẽ chuyển đến Báo Tuổi trẻ thủ đô để dành cho các đoàn viên tiêu biểu của Thành phố Hải Phòng, đây là món quà nhỏ của Công ty gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên nhằm động viên và nhắc nhở phải biết vượt qua những khó khăn thử thách sống có ích cho xã hội”.

image010.jpg   

image012.jpg         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.